europejska ocena techniczna-co warto wiedzieć

Wydłużenie okresu przejściowego dla niektórych grup wyrobów budowlanych

UWAGA: zmiana przepisów:

W dniu 26.06.2018r. zostało ogłoszone długo wyczekiwane Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233), które spowodowało wydłużenie okresu przejściowego dla niektórych grup wyrobów budowlanych na wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

O co tyle szumu?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) wprowadziło obowiązek sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych dla Producentów:

– betonu towarowego,

– wyrobów do wentylacji i klimatyzacji,

– wyrobów do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną.

Oznaczało to, że na Producentów powyższych wyrobów został nałożony obowiązek polegający na:

– wykonaniu wstępnego badania (typu),

– wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,

– poddaniu się auditowi strony trzeciej (w wybranych przypadkach) i uzyskaniu certyfikatu ZKP

Zmiany przepisów wywołały niemałą konsternację wśród producentów w/w grup wyrobów budowlanych, a chaos spotęgowała również informacja, że okres przejściowy na dostosowanie się do tych przepisów zostanie wydłużony.

Kto już dostosował się do nowych przepisów?

W konsekwencji, w okresie przejściowym do nowych przepisów dostosowały się:

– duże wielooddziałowe firmy chcące zwiększyć przewagę konkurencyjną i zaopatrujące duże inwestycje, na których od dawna wymagania klienta są podwyższone (obowiązek badań wg planu, posiadania udokumentowanego systemu jakości, czy też uczestniczenie w badaniach porównawczych),

– firmy produkcyjne, które ze względu na doświadczenie i wieloletnią, dobrą praktykę posiadały elementy systemu ZKP i stosowały się do wymagań norm wyrobów i badawczych,

– firmy wchodzące na rynek zainteresowane wdrożeniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji od początku swojego istnienia, w celu stworzenia ram funkcjonowania i wykazania zgodności wyrobu gotowego.

Kilka praktycznych wskazówek

Wszystko wskazuje na to, że okres przejściowy na wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla w/w wyrobów jest ostateczny, a zatem do 30.06.2019 producenci w/w wyrobów powinni się dostosować to nowych przepisów. Obowiązek ten będzie weryfikowany przez Nadzór Rynku.

Warto podejść do tego procesu z rozmysłem i systemowo, gdyż wdrożenie ZKP w firmie i wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej zwykle wymaga czasu i środków na które Producent powinien wygospodarować zasoby.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań bądź zainteresowania naszą ofertą:

– wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,

– wykonania badań typu i / lub bieżących,

– przygotowania do procesu certyfikacji przez stronę trzecią,

– koordynacji i wsparcia w procesie uzyskania Krajowej Oceny Technicznej dla wybranych wyrobów

 

Posted in Badania wyrobów, Blog, Kontrola wyrobów, Przepisy prawne, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz