Zakładowa Kontrola Produkcji

System Zakładowej Kontroli Produkcji jest stałą, wewnętrzną kontrolą prowadzoną przez Producenta wyrobu budowlanego, chcącego wprowadzić swój produkt legalnie do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. ZKP jest obligatoryjna (obowiązkowa) oraz związana przepisami prawa międzynarodowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.), które posiadają odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie.

Wytyczne ZKP dla poszczególnych wyrobów budowlanych znajdują się w odpowiadających im normach zharmonizowanych i powołanych.

Co oferujemy w ramach wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji:

 • Zakładowa Kontrola Produkcji musi gwarantować powtarzalność i stałość właściwości wyrobu.
 • Audit wstępny (zerowy) w celu zapoznania się z procesami w firmie,
 • Opracowanie pełnej dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji składającej się z procedur, formularzy i instrukcji,
 • W przypadku istniejącego systemu jakości lub rozbudowy systemu ZKP o dodatkowe wyroby wprowadzane na rynek, budowa zintegrowanej dokumentacji,
 • Wdrożenie systemu ZKP,
 • Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • Pomoc w doborze laboratorium do badań wyrobów,
 • Wsparcie przy certyfikacji systemu ZKP (jeżeli ma to zastosowanie),
 • Audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, audity u dostawców materiałów składowych,
 • Prowadzenie cyklicznego nadzoru nad systemem ZKP

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami:

 • Legalne wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu - umożliwienie sprzedaży wyrobu zgodnie z przepisami prawa,
 • Uczestnictwo w zaawansowanych, kluczowych inwestycjach - obiekty budowlane powstające przy wykorzystaniu środków unijnych lub budżetowych wymagają wyrobów spełniających wysoko wyspecyfikowane wymagania,
 • Usprawnienie procesu zarządzania – zastosowanie systemowego podejścia w obiegu dokumentacji, opracowanie procedur postępowania,
 • Pełna wiedza o wyrobie - wykonanie badań typu i bieżących dla materiałów składowych i wyrobu gotowego,
 • Zapewnienie identyfikowalności wyrobu – możliwość ustalenia i prześledzenia każdego kroku poszczególnych czynności produkcyjnych dzięki zastosowaniu procedur kontrolnych,
 • Rozwój, zwiększenie zasięgu działania – możliwość sprzedaży wyrobów budowlanych ze znakiem CE na rynkach Wspólnoty Europejskiej,
 • Standaryzacja – produkt lub usługa zachowują swoją powtarzalność (eliminacja braków) przy optymalnym wykorzystaniu zasobów.

Koszty wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

Na koszt wdrożenia i certyfikacji ZKP składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Zapraszamy do współpracy!