Krajowa ocena techniczna

Krajowe Oceny Techniczne, zastępujące dotychczasowe Aprobaty Techniczne, zostały wprowadzone dla wyrobów budowlanych od dnia 01.01.2017 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 25.06.2015 roku:

Pobierz ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. – „O zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.”

Krajowa Ocena Techniczna jest wynikiem wprowadzenia do krajowego ustawodawstwa wymogów prawnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE numer 305/2011 z dnia 9 marca 2011, obowiązującym od 1 lipca 2013 roku (koniec okresu przejściowego). W myśl tych przepisów, wyroby budowlane nie objęte normą zharminozowaną lub Europejską Oceną Techniczną mogą być wprowadzone do obrotu na podstawie przepisów krajowych (oznakowane znakiem B).

Krajowa Ocena Techniczna - co oferujemy w ramach postępowania o uzyskanie?

 • Pełne doradztwo dla Producenta wyrobu budowlanego, przedstawienie kierunków legalnego wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego
 • Pomoc w wyborze Jednostki Oceny Technicznej dla poszczególnych grup wyrobów,
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji dla wyrobu, niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej,
 • Monitorowanie postępowania o uzyskanie KOT, współpraca z laboratoriami akredytowanym (badania wstępne, ocena właściwości użytkowych),
 • Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji niezbędnego do wydania KOT,
 • Opracowanie dokumentów jakościowych, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz właściwościami użytkowymi wyrobu,
 • Pomoc w doborze laboratorium wykonującego badania bieżące dla wyrobu objętego KOT.

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami:

 • Pełne wsparcie merytoryczne w procesie o uzyskanie KOT - z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, przeprowadzimy w Państwa imieniu całą procedurę,
 • Kompleksowość obsługi, zdecydowanie w działaniu - mamy doświadczenie z wieloma grupami wyrobów, podejmujemy się każdego postępowania,
 • Pomoc w doborze laboratorium oraz prób do badań, kompletacja i ocena wyników - oferujemy badania w najlepszych laboratoriach w Polsce,
 • Wysoka skuteczność - wszystkie postępowania w ramach uzyskania KOT zakończone sukcesem!

Więcej praktycznych informacji dotyczących uzyskania Krajowej Oceny Technicznej oraz  znajdziecie Państwo na BLOGU

Koszt uzyskania Krajowej Oceny Technicznej

Na koszt monitorowania postępowania oraz uzyskania Krajowej Oceny Technicznej składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.