SYSTEM BELKOWO-PUSTAKOWY TERIVA

System belkowo – pustakowy teriva

to aktualnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań dla systemów stropów. Nieskomplikowane i szybkie w układaniu, jako układ gęstożebrowy zapewniają odpowiednią nośność i wytrzymałość przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej termoizolacji i akustyki pomieszczeń.

System stropowy Teriva składa się z 2 elementów:

  • belek betonowych z umieszczonymi wewnątrz stalowymi kratownicami.
  • pustaków z betonu zwykłego lub lekkiego, układanych na odpowiednio rozstawionych belkach. Całość odpowiednio wzmocniona od spodu zalewana jest warstwą betonu.

Belki stropowe, będące jednocześnie nośnikiem i szkieletem stropu są wyrobem prefabrykowanym w wielu wariantach / typach (długości oraz grubości i układu zbrojenia), dzięki czemu możliwe jest spełnienie indywidualnych potrzeb klienta.

Pustaki stropowe charakteryzują się różnymi wymiarami, kształtami oraz ilością komór powietrznych, mają znakomitą izolacyjność cieplną i dźwiękową. Mogą być odlewane w specjalnie to tego przygotowanych formach lub przygotowane za pomocą wibroprasy.

Należy jednak pamiętać, że belki i pustaki stropowe mogą być wyłącznie produkowane w oparciu o dokumentację konstrukcyjną przygotowaną dla producenta przez projektanta oraz wytyczne obowiązujących norm i przepisów prawa.

Zarówno belki jak i pustaki Teriva podlegają systemowi 2+. Wytyczne do oceny zgodności określone są w normach:

PN-EN 15037-1 Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe systemy stropowe — Część 1: Belki.

PN-EN 15037-2 Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe systemy stropowe — Część 2: Pustaki betonowe.

Jakie badania dla systemu teriva

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w normach, producent ma obowiązek m.in. wykonać badanie typu  oraz opracować i wdrożyć plan badań bieżących uwzględniających m.in.:

– dla belek stropowych: wytrzymałość na ściskanie betonu, wytrzymałość na rozciąganie stali, wytrzymałość mechaniczna, reakcja na ogień, izolacyjność akustyczna, właściwości geometryczne, charakterystyka powierzchni.

– dla pustaków stropowych: wytrzymałość na ściskanie, wymiary, rozszerzalność pod wpływem wilgoci, skurcz betonu przy suszeniu, właściwości cieplne, reakcja na ogień, gęstość w stanie suchym.

Zapraszamy do współpracy Producentów systemów stropowych.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa przez cały proces: począwszy od wdrożenia systemu ZKP, poprzez wykonanie badań typu i bieżących, na certyfikacji oraz działaniach korygujących i zapobiegawczych skończywszy.

Jesteśmy otwarci na nawiązanie stałej współpracy w roli Pełnomocnika ds. ZKP bezpośrednio u producenta. Więcej informacji w zakładce kontakt.

Posted in Badania wyrobów, Blog, Certyfikat zgodności, Deklaracje właściwości użytkowych, Kontrola wyrobów, Normy wyrobów, Oznakowanie CE, Systemy oceny i weryfikacji, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz