Zakładowa Kontrola Produkcji

znak ce

System Zakładowej Kontroli Produkcji jest stałą, wewnętrzną kontrolą prowadzoną przez producenta wyrobu budowlanego, chcącego wprowadzić swój produkt legalnie do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. ZKP jest obligatoryjna (obowiązkowa) i związana przepisami prawa międzynarodowego, mającego swoje odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie. Wytyczne ZKP dla poszczególnych wyrobów budowlanych znajdują się w odpowiadających im normach zharmonizowanych i powołanych.

 

Zakładowa kontrola produkcji – przykładowa procedura

Zakładowa kontrola produkcji musi gwarantować powtarzalność i stałość właściwości cech wyrobu. Cechy wyrobu budowlanego są zawarte w jego specyfikacji technicznej. Aby zapewnić ich odpowiednią jakość, za każdym razem wyrób musi zostać poddany specjalistycznej ocenie. Dlatego w przedsiębiorstwach jest opracowywany szczegółowy system zakładowej kontroli produkcji. Zawiera on takie elementy jak:

 • Ustalenie ludzi odpowiedzialnych za konkretne działania w ramach zakładowej kontroli produkcji.
 • Ciągła analiza jakości materiałów stosowanych w produkcji.
 • Kontrola każdego etapu produkcji oraz ustalenie w tym celu adekwatnych i skutecznych metod.
 • Stosowanie badań okresowych i bieżących gotowych wyrobów budowlanych.
 • Opracowanie działań mających na celu korygowanie czynności związane z prowadzeniem zakładowej kontroli produkcji.
 • Kontrola sprzętów produkcyjnych oraz stosowanych do badań i i oceny zgodności wyrobu budowlanego ze specyfikacją techniczną.
 • Szkolenia pracowników w celu podnoszenia ich kompetencji związanych z utrzymaniem jakości wyrobów i przestrzeganiem procedur.
 • Zakładowa kontrola produkcji to także nieustanne monitorowanie i raportowanie przeprowadzanych działań.
 • Określenie procedur dla wyrobów nie spełniających wymagań.
 • Stosowanie wymaganych oznaczeń.

Korzyści z wdrożenia systemu ZKP

 • Usprawnienie procesu zarządzania – zastosowanie systemowego podejścia w obiegu dokumentów,
 • Pełna wiedza o produkcie - zastosowanie badań typu i bieżących dla materiałów składowych i wyrobu gotowego,
 • Zapewnienie identyfikowalności wyrobu – możliwość ustalenia i prześledzenia każdego kroku poszczególnych czynności produkcyjnych dzięki zastosowaniu procedur kontrolnych,
 • Rozwój, zwiększenie zasięgu działania – możliwość sprzedaży wyrobów budowlanych na rynkach Wspólnoty Europejskiej; potencjalni partnerzy biznesowi szybciej decydują się na wyrób firmy z wdrożonym systemem ZKP (zakładowa kontrola produkcji), gdyż w ich ocenie jest ona bardziej rzetelna,
 • Standaryzacja – produkt lub usługa zachowują swoją powtarzalność (eliminacja braków) przy optymalnym wykorzystaniu zasobów.

 

Zasady i etapy wdrożenia systemu ZKP

 1. Oferujemy system Zakładowej Kontroli Produkcji stworzony dla konkretnego Klienta, przy uwzględnieniu wymagań, dobrej praktyki i specyfiki branży.
 2. Zapewniamy pełną obsługę doradczą w trakcie wdrożenia i nadzoru nad systemem, a także podczas audytu strony trzeciej.
 3. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne (pierwszej strony) w oparciu o normy i dokumenty powiązane.
 4. Raportujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 5. Organizujemy szkolenia dla pracowników z zakresu systemu i wdrażanych procedur.

 

Działania dodatkowe

Dodatkowo, na życzenie Klienta możemy zorganizować:

 • szkolenia kadry menedżerskiej z zakresu przepisów polskich i międzynarodowych oraz zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
 • warsztaty doskonalące dla działów technologicznych w zakresie poprawności wykonywanych badań, interpretacji wyników, rozwiązywania problemów w procesie produkcji oraz zasad postępowania z niezgodnościami,
 • audyt drugiej strony u aktualnego lub potencjalnego dostawcy,
 • pełne badania typu i bieżące, niezbędne do funkcjonowania systemu ZKP
 • pracę w nowym laboratorium wyrobów budowlanych, a zatem pomagamy w wyborze wyposażenia, organizacji i wzorów dokumentacji funkcjonującej wewnątrz labo.

 

Koszty wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

Na koszt wdrożenia i certyfikacji ZKP składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

 

Zakładowa kontrola produkcji – ustawa i przepisy

Art. 5 Prawa budowlanego wyraźnie stwierdza, że każdy wyrób budowlany musi spełniać określone wymogi zanim zostanie wprowadzony do obrotu. Wymogi te regulują następujące przepisy. Mają one wpływ na to, w jaki sposób przebiega zakładowa kontrola produkcji.

 • Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania oraz rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności z dnia 11 sierpnia 2004 roku.
 • Pośrednio także dyrektywa UE nr 89/106/EWG (krajowe prawodawstwo jest stopniowo dostosowywane do wymogów tej dyrektywy).