Aktualności

 • Dobrowolna certyfikacja BETONU tylko do końca roku

  Do końca roku 2016 Producenci BETONU nie mają obowiązku wdrażania systemu ZKP, a zatem ich wyrób objęty jest dobrowolną certyfikacją. Rozwiązanie to wiąże się niewątpliwie z mniejszymi nakładami finansowymi na proces wdrożenia i auditu certyfikującego. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem na blogu w którym zostały opisane dwie możliwości: certyfikacja dobrowolna i obligatoryjna.
 • OFERTA SZKOLENIOWA – Dyrektywy nowego podejścia

  Czym są dyrektywy nowego podejścia? Dyrektywy nowego podejścia to przepisy prawne obowiązkowe do wdrożenia dla wszystkich członków UE. Zawierają one zasadnicze wymagania mające wpływ na zdrowie i życie ludzkie oraz środowisko naturalne, które muszą zostać spełnione przez producentów, importerów lub dystrybutorów chcących wprowadzić swoje wyroby do obrotu na terenie UE. Treść szkolenia:
 • WAKACYJNE SZKOLENIA dla Producentów wyrobów budowlanych (oznakowanie CE, B)

  Treść szkolenia: Regulacje europejskie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9  marca 2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz regulacje krajowe obowiązujące od 01.01.2016r.; nadzór rynku. Dla kogo:
 • Rozszerzenie oferty badań – rury i kształtki z tworzyw sztucznych

  Zapraszamy do kontaktu firmy starające się o Aprobatę Techniczną dla rur i kształtek o różnych przekrojach, wykonanych z tworzyw sztucznych.
 • Zmiany dla Producentów wyrobów budowlanych

  10.03.2016r. odbyło się szkolenie zrealizowane przez IMBiTB na temat regulacji europejskich i krajowych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Można stwierdzić, że nadchodzą istotne zmiany przepisów dla Producentów. Zapraszamy do kontaktu firmy chętne do zapoznania się z nowymi przepisami.