Krajowa ocena techniczna

Krajowe Oceny Techniczne, które zastąpiły dotychczasowe Aprobaty Techniczne, zostały wprowadzone dla wyrobów budowlanych od dnia 01.01.2017 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 25.06.2015 roku:

Pobierz ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. - „O zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.”

Należy podkreślić, że Krajowa Ocena Techniczna jest wynikiem wprowadzenia do krajowego ustawodawstwa europejskich wymogów prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE numer 305/2011 z dnia 9 marca 2011, które obowiązuje od 1 lipca 2013 roku (koniec okresu przejściowego), wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną czy też Europejską Oceną Techniczną mogą być wprowadzone do obrotu na podstawie przepisów krajowych (oznakowane znakiem B).

Krajowa Ocena Techniczna - co oferujemy w ramach postępowania o jej uzyskanie?

 • Pełne doradztwo dla Producenta wyrobu budowlanego; przedstawienie kierunków legalnego wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego
 • Pomoc w wyborze Jednostki Oceny Technicznej dla poszczególnych grup wyrobów,
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji dla wyrobu, niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej,
 • Monitorowanie postępowania o uzyskanie KOT, jak i również współpraca z laboratoriami akredytowanym (badania wstępne, ocena właściwości użytkowych),
 • Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, który jest niezbędny do wydania KOT,
 • Opracowanie dokumentów jakościowych, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz właściwościami użytkowymi wyrobu,
 • Pomoc w doborze laboratorium wykonującego badania bieżące dla wyrobu objętego KOT.

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami:

 • Pełne wsparcie merytoryczne w procesie o uzyskanie KOT; z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, a także przeprowadzimy w Państwa imieniu całą procedurę,
 • Kompleksowość obsługi oraz zdecydowanie w działaniu; mamy doświadczenie z większością grup wyrobów, co oznaczą, że podejmujemy się każdego postępowania,
 • Pomoc w doborze laboratorium i prób do badań oraz kompletacja i ocena wyników; oferujemy badania w najlepszych laboratoriach zarówno w Polsce jak i za granicą,
 • Wysoka skuteczność oraz elastyczne podejście; w związku z tym wszystkie postępowania w ramach uzyskania KOT zakończone sukcesem!

Warto zwrócić Państwa uwagę na fakt, że więcej praktycznych informacji dotyczących uzyskania Krajowej Oceny Technicznej można znaleźć na firmowym BLOGU a także w Aktualnościach na Facebooku.

Koszt uzyskania Krajowej Oceny Technicznej

Podsumowując, na koszt monitorowania postępowania oraz uzyskania Krajowej Oceny Technicznej składa się wiele czynników. W związku z tym, w celu otrzymania oferty oraz warunków, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.