Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji to stała, wewnętrzna kontrola prowadzoną przez Producenta wyrobu budowlanego, który zamierza legalnie wprowadzić swój produkt do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. Warto zaznaczyć, że Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) jest obligatoryjna (obowiązkowa) oraz związana przepisami prawa międzynarodowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.) oraz polskiego (odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie). Wytyczne dotyczące ZKP dla poszczególnych wyrobów budowlanych znajdują się w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, Krajowych Ocenach Technicznych, czy też polskich normach. Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji u Producenta może okazać się skomplikowane. Nieodosobnione są przypadki, gdy Producent ma problem w interpretacji wymagań, przepisów, czy też zwyczajnie nie ma świadomości jakie elementy powinny się znaleźć w systemie ZKP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, proponujemy Państwu pełne wsparcie przy opracowaniu, ale i również aktualizacji czy przebudowie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji w Państwa firmach!

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji - co możemy Państwu zaoferować?

 • Opracowanie lub aktualizację systemu Zakładowej Kontroli Produkcji; powinna ona gwarantować zarówno powtarzalność i stałość właściwości użytkowych wyrobu, jak i jego identyfikowalność.
 • Audit wstępny (zerowy) w celu zapoznania się z procesami w firmie,
 • Opracowanie pełnej dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji składającej się z procedur, formularzy i instrukcji,
 • W przypadku istniejącego systemu jakości lub rozbudowy systemu ZKP o dodatkowe wyroby wprowadzane na rynek, budowa zintegrowanej dokumentacji,
 • Wdrożenie systemu ZKP,
 • Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • Pomoc w doborze laboratorium do badań wyrobów,
 • Wsparcie przy certyfikacji systemu ZKP (jeżeli ma to zastosowanie),
 • Audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, audity u dostawców materiałów składowych,
 • Prowadzenie cyklicznego nadzoru nad systemem ZKP

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami:

 • Legalne wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu, a co się z tym wiąże, umożliwienie sprzedaży wyrobu zgodnie z przepisami prawa,
 • Uczestnictwo w zaawansowanych, kluczowych inwestycjach; warto wspomnieć, że obiekty budowlane powstające przy wykorzystaniu środków unijnych lub budżetowych wymagają wyrobów spełniających wysoko wyspecyfikowane wymagania,
 • Usprawnienie procesu zarządzania, co się przekłada na zastosowanie systemowego podejścia w obiegu dokumentacji oraz opracowanie procedur postępowania,
 • Pełna wiedza o wyrobie - wykonanie badań typu i bieżących dla materiałów składowych i wyrobu gotowego,
 • Zapewnienie identyfikowalności wyrobu, możliwość ustalenia i prześledzenia każdego kroku poszczególnych czynności produkcyjnych (chociażby dzięki zastosowaniu procedur kontrolnych),
 • Rozwój, zwiększenie zasięgu działania – możliwość sprzedaży wyrobów budowlanych ze znakiem CE na rynkach Wspólnoty Europejskiej,
 • Standaryzacja, gdyż produkt lub usługa zachowują swoją powtarzalność (eliminacja braków) przy optymalnym wykorzystaniu zasobów.

Koszty wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

Na koszt wdrożenia i certyfikacji ZKP składa się wiele czynników, a zatem w celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Zapraszamy do współpracy!