Certyfikacja

Dajemy Państwu możliwość uzyskania certyfikatów dla:

1. Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (system obowiązkowy dla Producentów wyrobów budowlanych)

Zakładowa Kontrola Produkcji występuje w dwóch odmianach:

 • ZKP z obowiązkową certyfikacją,
 • ZKP bez obowiązku certyfikacji.

Oznacza to, że nie każdego Producenta dotyczy obowiązek, aby uzyskać Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Jak jest w rzeczywistości? Przede wszystkim zależy to od obowiązującego dla danego wyrobu systemu oceny oraz weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

 • System 4 i 3 – brak obowiązku certyfikacji; dla systemu 3 wymagane są badania wstępne (typu) wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną
 • System 2+ i 1 – wymagana wstępna inspekcja oraz dalsze nadzorowanie procesu ZKP.
 • System 1+ – tak jak wyżej, wymagana początkowa inspekcja, stały nadzór procedur ZKP oraz badania próbek wyrobów.

Co oferujemy w ramach certyfikacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

 • Pełne wdrożenie systemu ZKP, zgodnie z ofertą,
 • Przygotowanie do certyfikacji systemu ZKP,
 • Pomoc w doborze jednostki certyfikującej,
 • Wsparcie w audicie certyfikującym,
 • Wspólną analizę niezgodności powstałych w trakcie auditu certyfikującego, zaproponowanie działań korekcyjnych i korygujących do systemu,
 • Audit wewnętrzny lub przegląd zarządzania oceniający skuteczność podjętych działań.

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami

 • Zmniejszenie ryzyka negatywnej inspekcji,
 • Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa w trakcie auditu,
 • Wykonanie działań korekcyjnych i korygujących z uwzględnieniem dobrej praktyki,
 • Przy pełnym wdrożeniu systemu bierzemy na siebie odpowiedzialność za system ZKP.

2. Systemów i standardów dobrowolnych (m.in. serii norm ISO)

Systemy zarządzania jakością w oparciu o normy serii ISO dają firmom produkcyjnym i usługowym ogromne możliwości i wartość, m.in:

 • Pozwalają na analizę funkcjonowania całej organizacji,
 • Regulują procesy w firmie, poprzez zastosowanie procedur, formularzy i instrukcji,
 • Umożliwiają wygenerowanie "wąskich gardeł" w organizacji i poprawę ich funkcjonowania,
 • Zwiększają wiarygodność firmy na rynku,
 • Dają możliwość przyjrzenia się otoczeniu firmy dzięki podejściu opartemu na ryzyku.

Co oferujemy w ramach certyfikacji dobrowolnych systemów i standardów?

 • Przegląd i ocenę funkcjonowania organizacji,
 • Opracowanie dokumentacji (lub zintegrowanie z funkcjonującymi systemami np. ZKP),
 • Wdrożenie dokumentacji systemowej,
 • Audity wewnętrzne i u dostawców, przeglądy zarządzania,
 • Przygotowanie do certyfikacji systemu,
 • Pomoc w doborze jednostki certyfikującej,
 • Wsparcie w audicie certyfikującym,
 • Wspólną analizę niezgodności powstałych w trakcie auditu certyfikującego, zaproponowanie działań korekcyjnych i korygujących do systemu,
 • Audit wewnętrzny lub przegląd zarządzania oceniający skuteczność podjętych działań.

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami

 • Pełna ocena funkcjonowania organizacji, zarówno pracowników jak i otoczenia,
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku, certyfikat wybranych systemów zarządzania jakością jest kluczowy przy analizie ofert w dużych przetargach z dofinansowaniem (środki z  budżetu lub europejskie), daje dodatkowe punkty,
 • Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa w trakcie auditu,
 • Wykonanie działań korekcyjnych i korygujących z uwzględnieniem dobrej praktyki,
 • Przy pełnym wdrożeniu systemu bierzemy na siebie odpowiedzialność za system

Koszty certyfikacji systemu ZKP oraz dobrowolnych systemów i standardów jakości

Na koszty certyfikacji składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.