Wyroby innowacyjne

Produkcja innowacyjnych wyrobów budowlanych nie jest w Polsce rzadkością. Co roku spotykamy się z rosnącą liczbą ciekawych rozwiązań stosowanych w budownictwie, chociażby na targach czy konferencjach branżowych. Wynika to przede wszystkim z faktu ogromnego, logarytmicznego wręcz rozwoju budownictwa w kraju. Idąc tym torem, Producenci prześcigają się w projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów, które będą zapewniały:

- większą izolacyjność cieplną i akustyczną niż standardowa,

- zwiększoną wytrzymałość mechaniczną kosztem zmniejszenia ilości półproduktów (zastosowanie rozwiązań LEAN), tzw. „odchudzanie wyrobu”,

- wydłużenie czasu eksploatacji, zwiększenie trwałości wyrobu,

- lepsze parametry paroprzepuszczalności i absorpcji wody.

Producenci innowacyjnych wyrobów stają przed niełatwym wyborem. W jaki sposób mogą legalnie wprowadzić je na rynek polski i wspólnotowy, zważywszy, że często wyroby te, objęte prawem patentowym, podlegają również pod inne dyrektywy.

Która dyrektywa może być nadrzędna dla konkretnego wyrobu? Jak oznakować wyrób zgodnie z przepisami? Jakie są wymagania dla wyrobu innowacyjnego? Na tak postawione pytania z chęcią Państwu odpowiemy.

Co oferujemy w ramach doradztwa Producentom innowacyjnych wyrobów?

  • Wytyczenie konkretnej ścieżki postępowania – po zapoznaniu się z wyrobem określamy kolejność kroków jakie należy podjąć w celu legalnego wprowadzenia ich na rynek,
  • Pomoc w doborze adekwatnego laboratorium w Polsce bądź za granicą, które wykona niezbędne badania,
  • Reprezentowanie producenta przy ocenie wyrobu – przygotowanie w porozumieniu z nim dokumentacji niezbędnej do oceny wyrobu innowacyjnego oraz współpraca z jednostką wykonującą badania na zlecenie producenta,

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami:

  • Pełne wsparcie merytoryczne w procesie oceny wyrobu innowacyjnego- z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, przeprowadzimy w Państwa imieniu całą procedurę,
  • Kompleksowość obsługi, zdecydowanie w działaniu - mamy doświadczenie z wieloma grupami wyrobów innowacyjnych, również tych objętych prawem patentowym, podejmujemy się każdego postępowania,
  • Pomoc w doborze laboratorium oraz prób do badań, kompletacja i ocena wyników - oferujemy badania w najlepszych laboratoriach w Polsce i za granicą,

Więcej praktycznych informacji dotyczących wprowadzania do obrotu i postępowania z innowacyjnymi wyrobami budowlanymi znajdziecie Państwo na BLOGU

Koszty przy podjęciu współpracy

Na koszty współpracy składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.