Szkolenia

Oferta szkoleniowa - innowacyjne podejście

Wychodzę ze szkolenia i mam chaos w głowie. Nie wiem, czy od razu zmieniać wszystko, czy też odczekać kilka dni - niech się ta wiedza jakoś w głowie ułoży. Pojawia się coraz więcej pytań niż odpowiedzi, a przecież oferta szkoleniowa była taka ciekawa. Prowadzący szkolenie omawiał znane mi reguły, definiował ... ale w zasadzie nie podał konkretnego przykładu zastosowania przedstawionej wiedzy.

W konsekwencji, po kilkunastu dniach "łapię" się na tym, że w sumie po co zmieniać cokolwiek, jeżeli jest dobrze i w miarę działa.

Czy zdarzyła się Państwu przytoczona powyżej sytuacja?

Jeżeli tak, to są Państwo w gronie osób, które uczestniczyły w zwyczajnym, nie wyróżniającym się szkoleniu, jakich jest w każdej branży nawet do 90%.

Na bazie takich doświadczeń postanowiliśmy stworzyć autorskie podejście do szkolenia:

 • omawiamy zakres tematyczny na konkretnych przykładach zaproponowanych przez uczestników,
 • stosujemy bardzo nieszablonowe podejście do przekazania niezbędnej wiedzy; mamy świadomość, że przepisy prawne, normy czy też definicje dotyczące omawianych wyrobów budowlanych nie zawsze są prostą i "lekką" w odbiorze lekturą, dlatego też ogromny nacisk kładziemy na zaangażowanie uczestników szkolenia oraz aktywne pozyskiwanie informacji,
 • chcemy, aby uczestnik szkolenia przede wszystkim zrozumiał mechanizmy działania, tak aby mógł wykorzystać tę wiedzę w obecnej organizacji i każdej kolejnej do której w przyszłości trafi,
 • angażujemy wszystkich, robimy na naszych szkoleniach burzę mózgów, w trakcie której powstają ciekawe rozwiązania oparte na doświadczeniach każdego z nas,
 • jako jedyni (według naszej wiedzy) na rynku przedstawiamy tzw. DOBRĄ PRAKTYKĘ w różnych obszarach - sposób działania którego nie doświadczy się czytając książki i normy produktowe.

Szkolimy się i szkolimy innych

Przyznajemy bez skrępowania, że sami również nieustannie podnosimy poziom naszej wiedzy na kwalifikowanych warsztatach, szkoleniach czy też spotkaniach. Wybrane informacje o odbytych przez nas szkoleniach (oraz aktualna oferta szkoleniowa) można znaleźć w AKTUALNOŚCIACH (strona firmowa na Facebooku). Jesteśmy bowiem przekonani, że należy stale rozwijać i doskonalić własne kwalifikacje, aby szkolić innych. Wierzymy, że umiejętności w ten sposób zdobywane są zaraz za pracownikami naszej firmy największą wartością!

Dzięki temu jesteśmy w 100% pewni, że możemy zaproponować Państwu kadrę najlepszych specjalistów w dziedzinach, które są szeroko opisywane w naszej  OFERCIE .

Regularnie spotykamy się z Państwem prowadząc szkolenia oraz warsztaty w wybranych, czołowych jednostkach certyfikujących w Polsce.

Jaką ofertę szkoleniową proponujemy Firmom i Klientom indywidualnym?

Oferujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i również zamknięte realizowane w siedzibie Państwa firmy, w oparciu o indywidualne wymagania.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zakładowa Kontrola Produkcji - więcej informacji dotyczących autorskiego projektu szkoleniowego poniżej,
 • Wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych, tryb postępowania, ocena właściwości użytkowych, dokumentacja, oznakowanie CE / B,
 • Zmiany przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
 • Dyrektywy nowego podejścia - oznakowanie wyrobów znakiem CE, import wyrobów z krajów spoza Wspólnoty Europejskiej.

Autorski program szkolenia na Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Z myślą o pracownikach firm produkcyjnych, którzy obejmują funkcję Pełnomocnika ds. ZKP czy też Pełnomocnik ds. Jakości opracowaliśmy autorski program szkolenia obejmujący następujące zagadnienia:

DZIEŃ 1:

 • Przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu: system europejski i krajowy,
 • Obowiązki producentów wyrobów budowlanych, Zakładowa Kontrola Produkcji (omówienie na podstawie przykładów wyrobów zaproponowanych przez uczestników)
 • Zasady znakowania wyrobów znakiem CE (system europejski) i B (system krajowy),
 • Wprowadzenie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych.

DZIEŃ 2:

 • Przygotowanie dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji (procedury, instrukcje, formularze),
 • System zarządzania jakością wg ISO 9001 a ZKP (zintegrowanie dokumentacji)
 • Opracowanie planu badań dla wyrobów,
 • Sporządzanie Deklaracji Właściwości Użytkowych  i oznakowania CE
 • Sporządzanie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych i oznakowania B
 • Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu dla wyrobów budowlanych produkowanych nieseryjnie

DZIEŃ 3:

 • Obowiązki Pełnomocnika ds. ZKP,
 • Zasady auditowania systemu ZKP,
 • Opracowanie programu auditów,
 • Przygotowanie listy kontrolnej,
 • Prowadzenie auditu dla systemu ZKP,
 • Przygotowanie raportu z auditu,
 • Egzamin końcowy.

Cennik szkoleń

Reasumując, zapraszamy serdecznie do składania zapytań, odpowiadamy w ciągu godziny! W celu otrzymania szczegółowej oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Oferta dla STUDENTÓW

Drodzy studenci kierunków jakościowych oraz budownictwa,

Jeżeli chcecie nawiązać z nami współpracę, dajemy Wam niepowtarzalną szansę zdobycia nieocenionej wiedzy z zakresu jakości. Proponujemy szkolenia jakościowe, poznanie zasad auditowania, praktyki w firmie oraz pracę (po ukończeniu studiów) w zamian za pomoc w realizacji oferty firmy.

Zgłoszenia prosimy składać przez formularz kontaktowy z dopiskiem "OFERTA DLA STUDENTA" w oknie "Firma".

Zaznaczamy, że skontaktujemy jedynie z wybranymi kandydatami.