Laboratorium

W jakim celu wykonujemy badania wyrobów budowlanych?

Zgodnie z Rozporządzeniem CPR nr 305/2011, jednym z podstawowych obowiązków Producentów wyrobów budowlanych, przed wprowadzeniem ich do obrotu jest:

badanai typu1. Wykonanie badań wstępnych (typu) dla określenia właściwości użytkowych poszczególnych typów wyrobów. Dokładny zestaw badań, jakie maja zostać przeprowadzone w ramach powyższej procedury zawarte są w normach zharmonizowanych oraz Krajowych i Europejskich Ocenach Technicznych.
2. Wykonywanie badań bieżących w celu potwierdzenia właściwości użytkowych dla danych typów wyrobów. Minimalne częstotliwości badań bieżących są określone w dokumentach odniesienia dla danego wyrobu, a zatem: normach zharmonizowanych jak i również w Krajowej Ocenie Technicznej i Europejskiej Ocenie Technicznej. Ponadto badania bieżące dobiera się zgodnie ze specyfiką producenta, tzn. wielkością produkcji, przeznaczeniem danego wyrobu, a także indywidualnymi wymaganiami Klienta.

Wykonujemy zarówno badania typu jak i badania bieżące większości wyrobów w laboratorium posiadającym szeroki zakres akredytacji. Dla Producentów pozostałych wyrobów, których nie możemy przebadać w naszym laboratorium mamy do zaoferowania właściwe laboratoria posiadające akredytację.

Nasze laboratorium oferuje badania typu i bieżące dla:

 • mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),
 • kruszyw i gruntów,
 • asfaltów drogowych i modyfikowanych,
 • emulsji asfaltowych (EA),
 • prefabrykatów betonowych, m.in. bloczka betonowego, nadproży, elementów ogrodzeń, stropów prefabrykowanych, kręgów i studzienek, szczelnych zbiorników bezodpływowych, płyt drogowych JOMB / YOMB,
 • mieszanki betonowej, zapraw,
 • wyrobów budowlanych w celu uzyskania Krajowych  i Europejskich Ocen Technicznych.

Dodatkowo przeprowadzamy ocenę i badania terenowe (m.in. VSS, odwierty, wskaźniki zagęszczenia).

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami:

 • szeroki zakres akredytacji a także możliwość wykonania kompleksowych badań,
 • możliwość podjęcia stałej współpracy w ramach wykonywania badań bieżących,
 • producent nie musi posiadać własnego laboratorium w zakładzie, a więc może znacznie ograniczyć koszty,
 • w przeciwieństwie do laboratoriów konkurencyjnych - negocjowalne ceny, a także możliwość wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji przy okazji podjęcia współpracy z nami.

Koszty badań typu i bieżących dla wyrobów budowlanych

Podsumowując, koszty badań ustalane są indywidualnie w zależności od typu wyrobu, zakresu badań, przeznaczenia, miejsca wytwarzania a także dodatkowych wymagań zgłoszonych przez Klienta. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Zachęcamy również do zapoznania się z darmowymi artykułami na naszym BLOGU. Znajdą tam Państwo ciekawe informacje oraz wskazówki bezpośrednio do zastosowania w firmie, a także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Poniżej przedstawiamy listę opublikowanych artykułów, które mogą Państwa zainteresować w kontekście pracy w LABORATORIUM:

BADANIA TYPU - CZYM SĄ, KIEDY JE WYKONUJEMY?

BADANIA TYPU - CZĘSTOTLIWOŚĆ, KIEDY JE POWTARZAMY, JAK POBRAĆ PRÓBĘ?

NADZÓR NAD SPRZĘTEM POMIAROWYM

BADANIA BIEŻĄCE DLA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH (MMA)

BLOCZKI BETONOWE WG PN-EN 771-3+A1:2015-10

SYSTEM BELKOWO-PUSTAKOWY TERIVA WG PN-EN 15037-1 i 2

SCHODY PREFABRYKOWANE Z BETONU WG PN-EN 14843

NADPROŻA WG PN-EN 845-2

DREWNO KONSTRUKCYJNE WG PN-EN 14081-1

STUDNIE WŁAZOWE I NIEWŁAZOWE Z BETONU WG PN-EN 1917

KRUSZYWO DO MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH (MMA) WG PN-EN 13043

MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE WG SERII NORM PN-EN 13108

KRUSZYWO DO MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH I ZWIĄZANYCH HYDRAULICZNIE WG PN-EN 13242

KRUSZYWO DO BETONU WG PN-EN 12620

KLASA KONSYSTENCJI BETONU WG PN-EN 206

KLASA EKSPOZYCJI BETONU WG PN-EN 206