Konsultacje dla wyrobów ze znakiem CE

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa konsultacje dla wyrobów ze znakiem CE. W skład konsultacji m.in. wchodzą następujące zagadnienia:

 • możliwości i drogi wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych,
 • zasady wprowadzania do obrotu wyrobów innowacyjnych,
 • tryb postępowania z wyrobami, które są produkowane w oparciu o dwie bądź więcej dyrektyw nowego podejścia,
 • ocena wyrobu z treści zapytania, określenie dla niego wytycznych pod kątem oznakowania i spełnienia wymagań,
 • rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie funkcjonowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • zasady znakowania wyrobu znakiem B lub CE zgodnie z przepisami,
 • poszukiwanie konkurencyjnych cenowo laboratoriów zajmujących się badaniem wyrobów,
 • budowa procedur wchodzących w skład systemu ZKP,
 • dyrektywy nowego podejścia a prawo wspólnotowe - czy możemy je czymś zastąpić, co zrobić, jeżeli jesteśmy upoważnionym przedstawicielem lub importerem danego wyrobu,
 • co zrobić z wyrobami pochodzącymi spoza Wspólnoty Europejskiej, czy istnieje droga "na skróty"?
 • przedstawienie informacji o terminach, przybliżonych kosztach i dokumentacji niezbędnej do uzyskania Krajowej / Europejskiej Oceny Technicznej
 • podstawy auditowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • certyfikacja systemu ZKP, na co zwrócić uwagę, jak postępować.

Konsultacje odbywają się w formie telefonicznej, e-mailowej, przez Skype oraz w siedzibie firmy. Bazujemy na wyrobach Klienta, podajemy gotowe rozwiązania w oparciu o obowiązujące przepisy i dobrą praktykę.

W przypadku nawiązania współpracy i podpisania umowy na wdrożenie systemu ZKP przez naszą firmę, ostateczna kwota usługi zostanie pomniejszona o kwotę konsultacji.

Korzyści konsultacji z nami:

 • pełna ocena wyrobów bez ponoszenia znacznych kosztów; dzięki czemu usługę tę kierujemy zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i małych, rodzinnych firm chcących poznać przepisy,
 • omówienie problemu w przystępny, ale dokładny sposób, włącznie z podaniem podstawy prawnej dla danego zagadnienia
 • opracowanie konkretnych rozwiązań kluczowych dla Klienta
 • wytyczenie drogi działania, poznanie kosztów pełnej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz ewentualnej certyfikacji,
 • zaproponowanie działań korekcyjnych i korygujących w przypadku problemów systemowych,
 • przedstawienie wytycznych do certyfikacji,
 • rozwiązanie problemów technologicznych.

Koszty konsultacji:

Na koszty konsultacji składa się wiele czynników (ilość, miejsce, złożoność zagadnień). W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.