EPD III TYPU

Właściwości użytkowe  poszczególnych wyrobów budowlanych, przekładające się na cały obiekt budowlany zmierzają w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia osób, które mają z nimi kontakt w trakcie całego okresu eksploatacji obiektu budowlanego. Zgodnie z tą zasadą opracowano 7 podstawowych wymagań jakie musi spełnić każdy obiekt budowlany:

- nośność i stateczność,

- bezpieczeństwo pożarowe,

- higiena, zdrowie, środowisko,

- bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów,

- ochrona przed hałasem

- oszczędność energii i izolacyjność cieplna,

- zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Ostatnie, siódme wymaganie dotyczy możliwości ponownego wykorzystania (recyklingu) wyrobów budowlanych wchodzących w skład obiektu budowlanego, jego trwałości oraz wykorzystania wyrobów budowlanych przyjaznych środowisku. W tym celu producenci wyrobów budowlanych coraz częściej decydują się na wykonanie analizy cyklu życia produktu (LCA) i sporządzenia deklaracji środowiskowej (EPD III typu – w większości przypadków). Dokument ten daje pełen obraz właściwości danego materiału i jego wpływu na środowisko naturalne.

Służy temu pełna analiza dokumentacji i ocena pod kątem kryteriów zawartych w normach ISO 14025 i EN 15804. 

Co oferujemy w ramach uzyskania deklaracji środowiskowej EPD III typu?

- doradztwo w zakresie wykonania LCA, jakie wymagania powinien spełnić Producent wyrobu, jakie dokumenty należy skompletować,

- przygotowanie dokumentacji, ocena pod kątem adekwatności z dokumentacją odniesienia,

- przygotowanie do auditu zgodności z EN 15804,

- ocena działań poauditowych.

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami:

  • Uczestnictwo w zaawansowanych, kluczowych inwestycjach - obiekty budowlane powstające przy wykorzystaniu środków unijnych lub budżetowych wymagają wyrobów spełniających wysoko wyspecyfikowane wymagania, m.in. deklaracje środowiskowe EPD III typu; zauważyliśmy, że w coraz większej ilości przetargów Zamawiający podaje to kryterium jako kluczowe.
  • Pełna wiedza o wyrobie – określenie jego wpływu na środowisko naturalne
  • Zwiększenie konkurencyjności firmy – coraz większa świadomość klientów skutkuje podjęciem przemyślanej decyzji; spełnienie wyższych wymagań to możliwość skłonienia większej ilości odbiorców.

Koszty uzyskania deklaracji środowiskowej EPD III typu

Na koszt uzyskania EPD III typu składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Zapraszamy do współpracy!