Akredytacja

Na czym polega procedura akredytacyjna:

badania typu - specyfikacja technicznaPrawidłowa akredytacja w laboratorium badawczym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 jest potwierdzeniem, że dane laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych badań lub określonych zestawów badań. Warto nadmienić, że uprawnienia do przyznawania akredytacji w Polsce posiada wyłącznie Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium, które stara się o uzyskanie akredytacji musi przejść procedurę polegającą na:

 • opracowaniu systemu akredytacji składającego się m.in. z procedur postępowania, instrukcji i formularzy, autorskich metod badawczych (w przypadku, gdy ma to zastosowanie),
 • określeniu kompetencji personelu wykonującego badania i nadzorującego dokumentację (Pełnomocnika ds. akredytacji),
 • dostosowaniu infrastruktury do wymagań akredytacyjnych,
 • dostosowaniu sprzętu do wymagań akredytacyjnych (opis, zapewnienie nadzoru, poprawności funkcjonowania, określenie niepewności pomiarów),
 • określeniu metod badawczych, oprócz zawartych w normach możliwe jest zastosowanie autorskich metod pod warunkiem udowodnienia wiarygodności uzyskanych wyników.

Audit akredytacyjny obejmuje:

 • ocenę dokumentacji,
 • ocenę pracy personelu i zgodności z informacjami zawartymi w dokumentacji,
 • obserwację wykonywanych badań i ocenę zgodności z informacjami zawartymi w dokumentacji i normami badawczymi.

Co możemy Państwu zaoferować w ramach wdrożenia akredytacji w laboratorium badawczym:

 • pełne wdrożenie systemu akredytacji w laboratorium badawczym,
 • audity wewnętrzne niezbędne w celu przygotowania się do auditu certyfikującego,
 • ocenę zgodności dokumentacji z normami i wytycznymi,
 • szkolenia dla pracowników laboratorium oraz kadry zarządzającej,
 • doradztwo w zakresie doskonalenia systemu, a także
 • pomoc w realizacji działań korygujących.

Czy warto przejść skomplikowany proces o uzyskanie akredytacji w laboratorium?

Naszym zdaniem warto! Firma, która decyduje się na akredytację może uzyskać wymierne korzyści:

 • zwiększenie wiarygodności wykonywanych badań; klient ma pewność, że są one wykonywane zgodnie z dokumentem odniesienia. Ma to szczególne znaczenie przy arbitrażach czy też sprawach spornych. Warto zaznaczyć również, że wyniki przedstawione przez laboratorium akredytowane są niezwykle trudne do podważenia, dlatego też coraz więcej laboratoriów decyduje się na wdrożenie systemu akredytacji,
 • zwiększenie udziału w rynku dzięki spełnieniu oczekiwań Klientów (większość podmiotów podejmuje współpracę wyłącznie z jednostkami posiadającymi akredytację);
 • zwiększenie kompetencji personelu a także stały rozwój,
 • usystematyzowanie procesów w laboratorium, a co się z tym wiąże, również ujęcie w ramy oraz zwiększenie ich efektywności.

Koszty opracowania i wdrożenia akredytacji w laboratorium badawczym

Podsumowując, koszty działań w zakresie akredytacji ustalane są indywidualnie. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.