OFERTA DLA PRODUCENTÓW WENTYLACJI

Od 01.01.2021 roku wyroby wentylacyjne objęte będą obowiązkiem oznakowania B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) oraz aktami powiązanymi. Mamy ciekawą ofertę dla Państwa: Krajowa ocena techniczna dla Producentów wentylacji

Kim jesteśmy i co możemy Państwu zaproponować?

Firma Perfect Quality Joanna Jurasz jako jedna z nielicznych na rynku polskim specjalizuje się w doradztwie Producentom wyrobów budowlanych. Dzięki takiemu ukierunkowaniu możemy skutecznie Państwa wspierać w obszarach dotyczących:

- wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu na terenie Polski i Wspólnoty Europejskiej,

- certyfikacji, auditów zgodności, przygotowania pracowników Państwa firmy do auditów podwykonawców i jednostki certyfikującej,

- opracowywania i wdrożenia lub optymalizacji już istniejących systemów Zakładowej Kontroli Produkcji

- koordynacji i przeprowadzenia badań, zgodnie z opracowanym planem

Prowadzimy szkolenia, warsztaty otwarte i zamknięte dla Producentów wyrobów budowlanych

Wiemy jak postępować z wyrobami innowacyjnymi, mamy w tym duże doświadczenie

Działamy w sposób przejrzysty – zawsze informujemy o kosztach i omawiamy zasady współpracy.

 

Jakie korzyści wyniosą Państwo jako Producenci wyrobów wentylacyjnych ze współpracy z nami?

- szacujemy i optymalizujemy koszty związane z oceną zgodności wyrobów wentylacyjnych,

- działamy celowo, szybko i sprawnie – mamy duże doświadczenie we współpracy z Producentami wyrobów wentylacyjnych, wiemy jak sprawnie poprowadzić proces o uzyskanie KOT oraz skoordynować badania, a także wdrażamy system Zakładowej Kontroli Produkcji dedykowany ściśle dla Państwa

- wspieramy w pełnym zakresie – opracowujemy dokumentację niezbędną do postępowania o KOT, koordynujemy całość postępowania, reprezentujemy Klienta, wystawiamy dokumenty jakościowe po otrzymaniu KOT

- opracowujemy i wdrażamy system Zakładowej Kontroli Produkcji, niezbędny do uzyskania Krajowej Oceny Technicznej

Jeżeli nie są Państwo do tej pory przekonani do kontaktu z nami

- zapraszamy na bloga firmowego – tam znajdą Państwo potężną dawkę informacji (w tym artykuł: Wyroby wentylacyjne - Krajowa Ocena Techniczna, wszystko, co Producent powinien wiedzieć) całkowicie za darmo,

- miło nam będzie porozmawiać z Państwem – zachęcamy do kontaktu telefonicznego – omówimy zasady działania, wyjaśnimy ewentualne niejasności.