Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)

Czym jest Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)?

Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), analogicznie do Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) jest dokumentem wystawianym przez Producenta lub Upoważnionego Przedstawiciela wyrobu budowlanego, w którym znajdziemy zestaw zasadniczych charakterystyk i odpowiadających im właściwości użytkowych (wyrażone za pomocą poziomu, klasy, lub opisowo) w odniesieniu do konkretnego zamierzonego zastosowania dla tego wyrobu. Warto zaznaczyć, że Producent lub Upoważniony Przedstawiciel wystawia KDWU dla każdego wyrobu budowlanego, niezależnie od systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w jakim jest sklasyfikowany dany wyrób.

Wzór Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU)

Wzór KDWU znajdą Państwo w załączniku nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 1966). Warto zapoznać się z nim przed wystawieniem deklaracji dla wyrobu. Należy w tym momencie również wspomnieć o istotnej sprawie. A zatem, KDWU może zostać wystawiona wyłącznie dla wyrobów budowlanych wymienionych w tabeli tegoż Rozporządzenia.

Kiedy opracowujemy / wystawiamy Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU)?

KDWU opracowujemy, wystawiamy i przekazujemy Klientowi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych przekazujemy Klientowi przy każdym kolejnym udostępnieniu wyrobu. Możemy zatem uznać, że przepisy polskie są analogiczne do przepisów europejskich.

Dokumentacja odniesienia do wystawienia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU)

Dla KDWU dokumentacją odniesienia jest Polska Norma lub Krajowa Ocena Techniczna. Możemy więc w skrócie określić, że wszędzie tam, gdzie występuje oznakowanie B wyrobu, należy wystawić Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU). Warto również zaznaczyć, że w ściśle określonych przypadkach, jeden wyrób może podlegać pod oznakowanie CE i B. Zachowanie Producenta w takiej sytuacji powinno być nakierowane na zachowanie maksymalnej przejrzystości w dokumentacji, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta.

Tryb postępowania przy wystawianiu Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU)

Producent, który zamierza wprowadzić swój wyrób do obrotu na terenie Polski powinien podjąć swoje działania z dużym wyprzedzeniem. Możemy stwierdzić z pełną świadomością, że wystawienie KDWU jest efektem wielu działań i zabiegów, które w skrócie opisujemy poniżej:

  • pomysł na wyrób, prace koncepcyjne, prace badawczo – rozwojowe,
  • określenie typów i / lub typoszeregów dla wyrobu budowlanego,
  • określenie zamierzonego zastosowania dla danego typu wyrobu budowlanego,
  • sprawdzenie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 1966) czy wyrób z konkretnym zamierzonym zastosowaniem wymieniony jest w załączniku nr 1
  • wytypowanie zestawu badań dla danego typu pod konkretne zamierzone zastosowanie, zgodnie z dokumentacją odniesienia,
  • wykonanie badań typu, uzyskanie właściwości użytkowych do konkretnych zasadniczych charakterystyk
  • udział strony trzeciej, certyfikacja (dla wyrobów w systemie 1+, 1 i 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych),
  • wystawienie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU),

oraz UWAGA: ciągła ocena zgodności wyrobu pod kątem właściwości zadeklarowanych w KDWU

Kto wystawia KDWU?

Analogicznie do europejskich przepisów – KDWU wystawia Producent lub Upoważniony Przedstawiciel Producenta. Po przeciwnej stronie mamy podmioty takie jak: Dystrybutor / Sprzedawca lub Importer, które mogą jedynie udostępnić KDWU, ale nie mają prawa jej wystawiać (nie wykonują działalności zarezerwowanej dla pierwszych dwóch podmiotów).

Tradycyjnie, zapraszamy do kontaktu firmy, które po przeczytaniu niniejszego tekstu mają w dalszym ciągu więcej pytań niż odpowiedzi.

Prowadzimy również firmową stronę na Facebooku, na której znajdują się AKTUALNOŚCI z działalności naszej firmy.

Posted in Blog, Deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe deklaracje właściwości użytkowych, Przepisy prawne, Systemy oceny i weryfikacji and tagged , , , .

Dodaj komentarz