Współpraca

Zapraszamy do współpracy osoby i firmy świadczące usługi w zakresie:

  1. Wdrażania, auditowania, nadzoru nad systemami jakości (normy serii ISO i branżowe),
  2. Wdrażania postanowień Dyrektyw nowego podejścia (oznakowanie CE) m.in.:
  • bezpieczeństwo zabawek,
  • wyroby budowlane (CPR),
  • wyroby medyczne,
  • maszyny,
  • kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
  • urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD).
  1. Badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych (w szczególności mieszanki betonowej i prefabrykatów betonowych).

Zapewniamy bardzo dobre warunki współpracy. Osoby i firmy zainteresowane, zapraszamy do kontaktu.