ISO 9001

ISO 9001 Wymagania

ISO 9001 jest międzynarodowym standardem, powszechnie uznanym na całym świecie. Norma ta reguluje procesy tworzenia i nadzorowania produktu w firmie, przypisując nadrzędną rolę potrzebom i wymaganiom Klienta. Dzięki jej uniwersalnej strukturze istnieje możliwość zastosowania ISO 9001 w firmach o profilu produkcyjnym lub usługowym, niezależnie od wielkości i złożoności procesów w nich zachodzących.

W 2015 roku miała miejsce rewizja normy ISO 9001. Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian było dostosowanie systemu jakości do współczesnych wymagań światowego biznesu poprzez szybsze reagowanie na pojawiające się zmiany w organizacji i jej otoczenia. Okres przejściowy dla firm posiadających system jakości ISO 9001:2008 trwa 3 lata.

 

Korzyści z wdrożenia ISO 9001

- efektywność w zarządzaniu - wygenerowanie procesów kluczowych i pomocniczych, tworzących wartość dla organizacji i przekładających się na zysk dla firmy oraz wyeliminowanie działań zbędnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa i Klienta,

- wiarygodność – działanie w oparciu o międzynarodowe standardy pomaga w zdobyciu i utrzymaniu kontrahentów; potencjalni partnerzy biznesowi szybciej decydują się na wyrób firmy z wdrożonym systemem jakości, gdyż w ich ocenie jest ona bardziej rzetelna,

- standaryzacja – produkt lub usługa zachowują swoją powtarzalność (eliminacja braków) przy optymalnym wykorzystaniu zasobów.

 

Koszty i zasady wdrożenia ISO 9001

Na koszt wdrożenia i certyfikacji ISO 9001 składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.