ISO 14001

ISO 14001 dla Firm

ISO 14001 jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego, powszechnie uznanym na całym świecie. Dostarcza on firmom elementy skutecznego zarządzania środowiskiem, dążąc do osiągnięcia celów ekonomicznych. Dzięki uniwersalnej strukturze istnieje możliwość zastosowania ISO 14001 w firmach o profilu produkcyjnym lub usługowym, niezależnie od wielkości i złożoności procesów w nich zachodzących.

W 2015 roku miała miejsce rewizja normy ISO 14001. Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian było zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań prawnych, a także rozszerzenie kontekstu środowiskowego organizacji w połączeniu ze strategią biznesową. Okres przejściowy dla firm posiadających system jakości ISO 14001:2008 trwa 3 lata.

 

Korzyści z wdrożenia ISO 14001:

- efektywność w zarządzaniu środowiskowym, sprecyzowanie czynników ryzyka,

- podniesienie świadomości środowiskowej pracowników,

- efektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy, redukcja odpadów i zużycia energii,

- stworzenie wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego, a także dzięki spełnieniu wyspecjalizowanych wymagań, możliwość uczestniczenia w większej ilości przetargów,

- zwiększenie reputacji firmy w otoczeniu, przede wszystkim wśród organów administracji publicznej.

 

Koszty i zasady wdrożenia ISO 14001

Na koszt wdrożenia i certyfikacji ISO 14001 składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.