Dyrektywa maszynowa 2006/42/we

Wszysto co musisz wiedzieć

Dyrektywa maszynowa jest regulowana ustawą z dnia 17 maja 2006 roku. Znajduje się ona w dzienniku urzędowym UE Nr L 157/24 (9 czerwca 2006 r.). Normuje ona takie kwestie jak:

 1. Właściwy sposób projektowania maszyn, aby spełniały wymogi zdrowia i bezpieczeństwa.
 2. Projektowanie zabezpieczeń - minimalizacja ryzyka wynikającego z funkcjonowania maszyn.
 3. Weryfikacja skuteczności zaprojektowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i minimalizowania ryzyka.

Dyrektywa maszynowa PDF do pobrania

Pełny tekst dyrektywy znajduje się do pobrania tutaj: DYREKTYWA-MASZYNOWA-2006-42-WE

Dyrektywa maszynowa - od kiedy obowiązuje?

Od dnia 29.12.2009 roku, przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/we weszły w życie i obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. Zastąpiła ona wcześniejszą dyrektywę 98/37/we. Wprowadzono do niej poprawki w dokumentach numer 2009/127/we oraz 569/2009.

Zakres i zastosowanie - dyrektywa maszynowa

Warto zajrzeć wcześniej do ustawy i sprawdzić jak jest definiowana maszyna. Przy okazji można przeczytać, jakiego rodzaju rozwiązania techniczne są objęte regulacjami dyrektywy maszynowej:

 1. Wszelkiego rodzaju maszyny.
 2. W tym te, które nie zostały jeszcze ukończone.
 3. Maszyny służące do podnoszenia.
 4. Wyposażenie o charakterze wymiennym.
 5. Pasy, łańcuchy i liny.
 6. Maszyny, które mogą podlegać odłączeniu i służą do przenoszenia napędu.
 7. Części odpowiadające za bezpieczeństwo.

Istnieje jednak wiele wyjątków od tej listy, np. silniki elektryczne, sprzęt informatyczny i audiowizualny, ciągniki - najlepiej zapytaj nas, jeżeli zastanawiasz dla, których maszyn musisz wdrożyć normy dyrektywy maszynowej, a dla których jesteś zwolniony z tego obowiązku. Dowiesz się także, jakie jeszcze dyrektywy musisz zaimplementować dla swoich wyrobów.

Dyrektywa maszynowa - normy zharmonizowane

Jeżeli przestrzegasz norm zharmonizowanych (co nie jest obowiązkowe, ale zazwyczaj zalecane), można zakładać, że Twoje wyroby będą zgodne z wytycznymi danej dyrektywy nowego podejścia. Mimo to zawsze warto w tej kwestii skonsultować się ze specjalistą, aby mieć pewność, że wyroby spełniają wszelkie wymogi i nie będzie potem żadnych niemiłych niespodzianek.

Normy dotyczą każdego etapu produkcji i użytkowania maszyn:

 1. Montażu i dekonstrukcji.
 2. Konserwacji.
 3. Przewozu wyrobu.
 4. Użytkowania.
 5. Regulacji maszyny.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna

Przygotowanie dokumentacji ma na celu wykazanie, że cechy techniczne wyrobu są zgodne z normami danej dyrektywy (lub kilku z nich). Odpowiedzialnym za jej wykonanie jest producent. Prawidłowo przygotowana dokumentacja powinna zawierać między innymi:

 1. Rysunek zestawieniowy maszyny.
 2. Rysunki szczegółowe.
 3.  Obliczenia, wzory i algorytmy.
 4. Wyniki badań i ewentualnie certyfikaty.
 5. Wykaz wszystkich norm i przepisów, które mają zastosowanie do danej maszyny.
 6. Ocena ryzyka.
 7. Instrukcja urządzenia.

Jednak każdy wyrób ma swoją własną specyfikę i dokładna zawartość dokumentacji zawsze jest ustalana indywidualnie dla danej maszyny!

Dyrektywa maszynowa - szkolenie

Należy zapamiętać, że jeden wyrób może być normowany przepisami kilku dyrektyw nowego podejścia. Każdy musi mieć sporządzoną dokumentację oraz instrukcję urządzenia/wyrobu w każdym z języków urzędowych krajów, na terenie których będzie użytkowany.

Organizujemy gruntowne szkolenia z zakresu wdrożenia dyrektywy maszynowej (oraz innych dyrektyw). Po więcej informacji i wszelkie zapytania zapraszamy do formularza kontaktowego tutaj: dyrektywa maszynowa - szkolenia.

 

Dyrektywa maszynowa - przewodnik:

dyrektywa maszynowa

dyrektywa maszynowa nowego podejścia