Aprobaty Techniczne

aprobaty techniczne dla firm

- AKTUALIZACJA -

Z dniem 01.01.2017r. Aprobata Techniczna została zastąpiona przez Krajową Ocenę Techniczną.

AT wydane do dnia 31.12.2016r. są obowiązujące i ważne przez okres 5 lat, nie mogą być jednak nowelizowane ani przedłużane na kolejne lata (po upływie terminu ważności).

Aprobata Techniczna to udzielona na wniosek producenta, pozytywna ocena wyrobu budowlanego, przyznana jedynie w przypadku, gdy nie jest on objęty polską normą.

AT określa warunki jego zastosowania w obiekcie budowlanym, uwzględniając wyniki szczegółowych badań przeprowadzonych przez /na wniosek producenta.

 

 

 W celu uzyskania Aprobaty Technicznej, wnioskujący jest zobligowany do:

- określenia przeznaczenia i zakresu stosowania wyrobu budowlanego,

- wykonania badań potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe,

- przygotowania instrukcji stosowania i opisu technicznego,

- opracowania rysunków technicznych i obliczeń uzupełniających opis techniczny

 

Zasady i zakres współpracy

Oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji do uzyskania Aprobaty Technicznej, zawierającej powyższe wymagania. Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu i opracowywaniu badań, rysunków i opisów technicznych dla wyrobów budowlanych.

 

Koszty przygotowania wniosku o Aprobatę Techniczną

Na koszt całościowy składa się wiele czynników. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.