Szkolenia

Szkolimy się i szkolimy innych

Nieustannie podnosimy poziom naszej wiedzy o czym często informujemy Państwa w AKTUALNOŚCIACH. Jesteśmy bowiem przekonani, że należy stale rozwijać i doskonalić swoje kwalifikacje. Wierzymy, że umiejętności zdobywane na warsztatach, szkoleniach i kursach są zaraz za pracownikami naszej firmy największą wartością.

Dzięki temu jesteśmy w 100% pewni, że możemy zaproponować Państwu kadrę najlepszych specjalistów w dziedzinach, które są szeroko opisywane w naszej  OFERCIE .

Regularnie spotykamy się z Państwem prowadząc szkolenia oraz warsztaty w wybranych, czołowych jednostkach certyfikujących w Polsce.

 

Jaką ofertę szkoleniową proponujemy Firmom i Klientom indywidualnym:

Oferujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i również zamknięte realizowane w siedzibie Państwa firmy, w oparciu o indywidualne wymagania.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

 • NOWOŚĆ -> Zakładowa Kontrola Produkcji - więcej informacji dotyczących autorskiego projektu szkoleniowego poniżej,
 • NOWOŚĆ -> Wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych, tryb postępowania, ocena właściwości użytkowych, dokumentacja, oznakowanie CE / B,
 • Zmiany przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
 • NOWOŚĆ -> Dyrektywy nowego podejścia - oznakowanie wyrobów znakiem CE, import wyrobów z krajów spoza Wspólnoty Europejskiej,
 • NOWOŚĆ -> Akredytacja w laboratorium badawczym, wymagania, tworzenie i auditowanie systemu,
 • Projektowanie mieszanek mineralnoasfaltowych, mieszanek betonowych,
 • Metodologia i praktyka badań terenowych (drogownictwo, kubaturówka),
 • Zmiany w normie ISO 9001:2015, zastosowanie w praktyce,
 • Podstawy budowy systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, możliwości integracji dokumentacji

Autorski program szkolenia na Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Z myślą o pracownikach firm produkcyjnych, którzy obejmują funkcję Pełnomocnika ds. ZKP / Jakości opracowaliśmy autorski program szkolenia obejmujący następujące zagadnienia:

DZIEŃ 1:

 • Przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu: system europejski i krajowy,
 • Obowiązki producentów wyrobów budowlanych, Zakładowa Kontrola Produkcji (omówienie na podstawie przykładów wyrobów zaproponowanych przez uczestników)
 • Zasady znakowania wyrobów znakiem CE (system europejski) i B (system krajowy),
 • Wprowadzenie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych.

DZIEŃ 2:

 • Przygotowanie dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji (procedury, instrukcje, formularze),
 • System zarządzania jakością wg ISO 9001 a ZKP (zintegrowanie dokumentacji)
 • Opracowanie planu badań dla wyrobów,
 • Sporządzanie Deklaracji Właściwości Użytkowych  i oznakowania CE
 • Sporządzanie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych i oznakowania B
 • Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu dla wyrobów budowlanych produkowanych nieseryjnie

DZIEŃ 3:

 • Obowiązki Pełnomocnika ds. ZKP,
 • Zasady auditowania systemu ZKP,
 • Opracowanie programu auditów,
 • Przygotowanie listy kontrolnej,
 • Prowadzenie auditu dla systemu ZKP,
 • Przygotowanie raportu z auditu,
 • Egzamin końcowy.

Cennik szkoleń

Zapraszamy do składania zapytań, odpowiadamy w ciągu godziny! W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.