Laboratorium

W jakim celu wykonujemy badania wyrobów budowlanych?

Zgodnie z Rozporządzeniem CPR nr 305/2011, jednym z podstawowych obowiązków Producentów wyrobów budowlanych, przed wprowadzeniem ich do obrotu jest:

badanai typu1. Wykonanie badań wstępnych (typu) dla określenia właściwości użytkowych poszczególnych typów wyrobów. Dokładny zestaw badań, jakie maja zostać przeprowadzone w ramach powyższej procedury zawarte są w normach zharmonizowanych oraz Krajowych i Europejskich Ocenach Technicznych.
2. Wykonywanie badań bieżących w celu potwierdzenia właściwości użytkowych dla danych typów wyrobów. Badania bieżące dobiera się zgodnie ze specyfiką producenta, tzn. wielkością produkcji, przeznaczeniem danego wyrobu a także indywidualnymi wymaganiami Klienta.

Wykonujemy zarówno badania typu jak i badania bieżące większości wyrobów budowlanych w laboratorium posiadającym szeroki zakres akredytacji. Dla Producentów pozostałych wyrobów, których nie możemy przebadać w naszym laboratorium mamy do zaoferowania właściwe laboratoria posiadające akredytację.

Nasze laboratorium oferuje badania typu i bieżące dla:

 • mieszanek mineralnoasfaltowych (MMA),
 • kruszyw i gruntów,
 • asfaltów drogowych i modyfikowanych,
 • emulsji asfaltowych (EA),
 • prefabrykatów betonowych, m.in. bloczka betonowego, nadproży, elementów ogrodzeń, stropów prefabrykowanych, kręgów i studzienek, szczelnych zbiorników bezodpływowych, płyt drogowych JOMB / YOMB,
 • mieszanki betonowej, zapraw,
 • wyrobów budowlanych w celu uzyskania Krajowych  i Europejskich Ocen Technicznych.

Dodatkowo przeprowadzamy ocenę i badania terenowe (m.in. VSS, odwierty, wskaźniki zagęszczenia).

Korzyści po podjęciu decyzji o współpracy z nami:

 • szeroki zakres akredytacji, możliwość wykonania kompleksowych badań,
 • możliwość podjęcia stałej współpracy w ramach wykonywania badań bieżących,
 • producent nie musi posiadać własnego laboratorium w zakładzie,
 • konkurencyjne ceny, możliwość wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji przy okazji podjęcia współpracy z nami.

Koszty badań typu i bieżących dla wyrobów budowlanych

Koszty badań ustalane są indywidualnie w zależności od typu wyrobu, zakresu badań, przeznaczenia, miejsca wytwarzania i dodatkowych wymagań zgłoszonych przez Klienta W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.