Akredytacja

Na czym polega procedura akredytacyjna:

badania typu - specyfikacja technicznaPrawidłowa akredytacja w laboratorium badawczym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 jest potwierdzeniem, że dane laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych badań lub określonych zestawów badań. Uprawnienia do przyznawania akredytacji w Polsce posiada Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium, które stara się o uzyskanie akredytacji musi przejść procedurę polegającą na:

 • opracowaniu systemu akredytacji składającego się m.in. z procedur postępowania, instrukcji i formularzy, autorskich metod badawczych (jeżeli ma to zastosowanie),
 • określeniu kompetencji personelu wykonującego badania i nadzorującego dokumentację (Pełnomocnika ds. akredytacji),
 • dostosowaniu infrastruktury do wymagań akredytacyjnych,
 • dostosowaniu sprzętu do wymagań akredytacyjnych (opis, zapewnienie nadzoru, poprawności funkcjonowania, określenie niepewności pomiarów),
 • określeniu metod badawczych, oprócz normowych możliwe jest zastosowanie autorskich metod pod warunkiem udowodnienia wiarygodności uzyskanych wyników.

Audit akredytacyjny obejmuje:

 • ocenę dokumentacji,
 • ocenę pracy personelu i zgodności z informacjami zawartymi w dokumentacji,
 • obserwację wykonywanych badań i ocenę zgodności z informacjami zawartymi w dokumentacji i normami badawczymi.

Co możemy Państwu zaoferować w ramach wdrożenia akredytacji w laboratorium badawczym:

 • pełne wdrożenie systemu akredytacji w laboratorium badawczym,
 • audity wewnętrzne niezbędne w celu przygotowania się do auditu certyfikującego,
 • ocenę zgodności dokumentacji z normami i wytycznymi
 • szkolenia dla pracowników
 • doradztwo w zakresie doskonalenia systemu,
 • pomoc w realizacji działań korygujących.

Czy warto przejść skomplikowany proces o uzyskanie akredytacji w laboratorium?

Naszym zdaniem warto! Firma, która decyduje się na akredytację może uzyskać wymierne korzyści:

 • zwiększenie wiarygodności wykonywanych badań; klient ma pewność, że są one wykonywane zgodnie z dokumentem odniesienia; ma to szczególne znaczenie przy arbitrażach, sprawach spornych; warto zaznaczyć również, że wyniki przedstawione przez laboratorium akredytowane są niezwykle trudne do podważenia
 • zwiększenie udziału w rynku, poprzez spełnienie oczekiwań Klientów (większość podmiotów podejmuje współpracę wyłącznie z jednostkami posiadającymi akredytację);
 • zwiększenie kompetencji personelu, stały rozwój,
 • usystematyzowanie procesów w laboratorium, ujęcie w ramy, zwiększenie efektywności.

Koszty opracowania i wdrożenia akredytacji w laboratorium badawczym

Koszty działań w zakresie akredytacji ustalane są indywidualnie. W celu otrzymania oferty wraz z warunkami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.