Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa konsultacje z zakresu Zakładowej Kontroli Produkcji. W skład konsultacji m.in. wchodzą następujące zagadnienia:

  • możliwości i drogi wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych,
  • ocena wyrobu z treści zapytania, określenie dla niego wytycznych pod kątem oznakowania i spełnienia wymagań,
  • rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie funkcjonowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • zasady znakowania wyrobu znakiem B lub CE zgodnie z przepisami,
  • zasady wprowadzania do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych,
  • budowa procedur wchodzących w skład systemu ZKP,
  • podstawy auditowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • certyfikacja systemu ZKP, na co zwrócić uwagę

Konsultacje odbywają się w formie telefonicznej, e-mailowej, przez Skype oraz w siedzibie firmy. Bazujemy na konkretnych przykładach

W przypadku nawiązania współpracy i podpisania umowy na wdrożenie systemu ZKP przez naszą firmę, ostateczna kwota usługi zostanie pomniejszona o kwotę konsultacji.

Zapraszamy do kontaktu Producentów wyrobów budowlanych, Pełnomocników ds. ZKP oraz przedstawicieli firm, którzy muszą poznać wymagania dla wyrobów produkowanych ich organizacje.