Szkolenia

Oferujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte realizowane w siedzibie Państwa firmy, w oparciu o indywidualne wymagania.Dowiedz się więcej…

Aprobaty Techniczne

Aprobata Techniczna to udzielona na wniosek producenta, pozytywna ocena wyrobu budowlanego, przyznana jedynie w przypadku, gdy nie jest on objęty polską normą. AT określa warunki jego zastosowania w obiekcie budowlanym, uwzględniając wyniki szczegółowych badań przeprowadzonych przez /na wniosek producenta. Dowiedz się więcej…

Badania

Współpracujemy z sieciami laboratoriów (również akredytowanych) na terenie całej Polski. Dowiedz się więcej…