Warsztaty ISO 9001:2015

Warsztaty ISO 9001:2015

Posted on

Warsztaty ISO 9001:2015 w Szczecinie

W dniach 19-20 października uczestniczyliśmy w warsztatach dla Pełnomocników ds. Jakości organizowanych przez Bureau Veritas w Szczecinie.

Praktyka przede wszystkim

Zakres warsztatów praktycznie w całości wyczerpywał temat przejścia firm na nowe wydanie normy ISO 9001 z 2015 roku i dotyczył informacji:

– jak określić kontekst organizacji,

– jakie metody zastosować do oceny ryzyka,

– dlaczego niektóre firmy nie muszą praktycznie nic zmieniać w dokumentacji jakościowej,

– informacje jakie powinny się znaleźć na modelowym przeglądzie zarządzania,

– kto przejmuje odpowiedzialność za system po dotychczasowym Pełnomocniku ds. Jakości,

– co należy zrobić z obowiązkowymi do tej pory 6 procedurami (nadzór nad dokumentami, nadzór nad zapisami, działania korygujące, działania zapobiegawcze, audit wewnętrzny, nadzór nad wyrobem niegodnym)

Dziękujemy za masę praktycznych informacji!