WAKACYJNE SZKOLENIA dla Producentów wyrobów budowlanych (oznakowanie CE, B)

Posted on

Treść szkolenia:

Regulacje europejskie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9  marca 2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz regulacje krajowe obowiązujące od 01.01.2016r.; nadzór rynku.

Dla kogo:

Adresatami szkoleń są Producenci wyrobów budowlanych chcący wprowadzić swoje wyroby do obrotu na rynku polskim i wewnątrzwspólnotowym oraz obecni i przyszli Pełnomocnicy ds. Zakładowej Kontroli Produkcji odpowiedzialni za spełnienie określonych przepisami wymagań.

Kiedy:

Szkolenia dedykowane dla firm, skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu i ceny