Pierwsza Krajowa Ocena Techniczna wydana!

Posted on

Z przyjemnością informujemy, że pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla naszego Klienta została wydana.

Zgodnie z nowymi przepisami, KOT zastąpiła dotychczasowe Aprobaty Techniczne wydawane dla wyrobów budowlanych, dla których nie opracowano norm zharmonizowanych oraz Europejskich Ocen Technicznych.

Nasza firma pośredniczy w uzyskaniu KOT w pełnym zakresie: wnioski, dokumentacja techniczna, korespondencja z jednostką, opracowanie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w KOT oraz systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.