OFERTA SZKOLENIOWA – Dyrektywy nowego podejścia

Posted on

Czym są dyrektywy nowego podejścia?

Dyrektywy nowego podejścia to przepisy prawne obowiązkowe do wdrożenia dla wszystkich członków UE. Zawierają one zasadnicze wymagania mające wpływ na zdrowie i życie ludzkie oraz środowisko naturalne, które muszą zostać spełnione przez producentów, importerów lub dystrybutorów chcących wprowadzić swoje wyroby do obrotu na terenie UE.

Treść szkolenia:

Omówienie wybranej Dyrektywy nowego podejścia, zasadnicze wymagania dla wyrobów, zasady znakowania wyrobów znakiem CE, obowiązki producenta, importera, dystrybutora.

Kiedy:

Szkolenia dedykowane dla firm, skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu i ceny.