ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

Posted on

W dniu 20.09.2017 uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez Polski Komitet Normalizacyjny, którego tematem była zmiana przepisów w obszarze: ochrona danych osobowych zgodnie z RODO.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem (RODO), które ma wejść w życie 26.05.2018r. każda firma (niezależnie od wielkości), która gromadzi dane osobowe osób fizycznych będzie musiała wdrożyć nowe procedury postępowania lub zaktualizować dotychczasowe tak, aby dostosować system ochrony danych do wytycznych w/w rozporządzenia.