Doskonalimy się dla Państwa!

Posted on

Targi BUDMA 2017 w Poznaniu

We wtorek (07.02.2017) uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu. Była to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z Producentami wyrobów budowlanych oraz obserwacji kierunków rozwoju budownictwa w Polsce.

Podpatrzyliśmy ciekawe, innowacyjne rozwiązania. Zastanawiamy się czy trafią w gusta obecnych i przyszłych klientów.

Seminarium w Instytucie Techniki Budowlanej

08.02.2017 wzięliśmy udział w Seminarium organizowanym przez ITB dotyczącym zmian zasad wprowadzania wyrobów budowlanych od 01.01.2017r. Szczególnie zainteresowały nas przepisy dot. Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych, cieszących się rosnącym zainteresowaniem Producentów wyrobów budowlanych. Odnieśliśmy wrażenie, że ze względu na specyficzne wymagania Klientów (poziomy, klasy czy zamierzone zastosowanie), coraz mniej wyrobów wpisuje się w obowiązujące normy.

Na zakończenie ciekawostka: czy jeden typ wyrobu może mieć kilka Krajowych Ocen Technicznych? Czy dla takiego wyrobu możemy wystawić jedną czy wiele (dla każdej KOT) Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych? Zdania były podzielone, ciekawa dyskusja!