Certyfikacja systemu belkowo-pustakowego TERIVA

Posted on

Systemy te są aktualnie jednymi z najpopularniejszych rozwiązań dla budownictwa. Jakie obowiązki posiada producent belek i pustaków stropowych TERIVA, jak powinien być oznakowany wyrób oraz jakie badania są niezbędne przy wprowadzaniu i udostępnianiu kolejnych partii wyrobu na runku, a wreszcie jak przebiega certyfikacja systemu belkowo-pustakowego TERIVA – o tym na blogu

Jakie badania dla systemu TERIVA

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w normach, producent ma obowiązek m.in. wykonać badanie typu  oraz opracować i wdrożyć plan badań bieżących uwzględniających m.in.:

– dla belek stropowych: wytrzymałość na ściskanie betonu, wytrzymałość na rozciąganie stali, wytrzymałość mechaniczna, reakcja na ogień, izolacyjność akustyczna, właściwości geometryczne, charakterystyka powierzchni.

– dla pustaków stropowych: wytrzymałość na ściskanie, wymiary, rozszerzalność pod wpływem wilgoci, skurcz betonu przy suszeniu, właściwości cieplne, reakcja na ogień, gęstość w stanie suchym.

Zapraszamy do współpracy Producentów systemów stropowych.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa przez cały proces: począwszy od wdrożenia systemu ZKP, poprzez wykonanie badań typu i bieżących, na certyfikacji oraz działaniach korygujących i zapobiegawczych skończywszy.

Jesteśmy otwarci na nawiązanie stałej współpracy w roli Pełnomocnika ds. ZKP bezpośrednio u producenta. Więcej informacji w zakładce kontakt.

W ramach wdrożenia organizujemy szkolenia dla producentów wyrobów budowlanych z wymagań normy oraz przepisów prawnych.