wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych

Jednostkowe zastosowanie, kiedy i dla kogo?

Posted on

Wiele firm idzie tą drogą. Czy aby dla ich wyrobów jest ona słuszna? Jednostkowe zastosowanie, kiedy i dla kogo?

Kiedy powinno się stosować oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu?

Jak się mają innowacyjne rozwiązania w budownictwie do powyższego zagadnienia?

Jakie informacje powinno zawierać prawidłowo wystawienie oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu?

Odpowiedzi na powyższe zagadnienia znajdziecie Państwo na BLOGU

Na zakończenie: kilka słów przestrogi dla Producentów wprowadzających wyrób w oparciu o jednostkowe zastosowanie

Wielu producentów wyrobów budowlanych mając na względzie „skrócenie” niełatwej drogi prowadzącej do legalnego wprowadzenia wyrobu na rynek krajowy lub wspólnotowy, zgodnie z wymaganiami i stosownymi przepisami prawa, decyduje się na wydanie Oświadczenia o jednostkowym zastosowaniu. Kierunek ten z pozoru łatwiejszy, okazuje się w gruncie rzeczy drogą „donikąd”.  W dużej mierze w związku ze zwiększeniem świadomości Klientów, którzy wymagają wyrobu oznakowanego znakiem B lub CE. Warto również zauważyć, że specyfikacje techniczne zamawiającego przy przetargach z udziałem dofinansowania z UE zawierają postulat o obowiązku dostarczenia wyłącznie wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem B lub CE. Producent wyrobu budowlanego powinien zatem przeanalizować przepisy i podjąć decyzję która droga jest najbardziej adekwatna w jego przypadku.