Zmiany dla Producentów wyrobów budowlanych

Posted on

10.03.2016r. odbyło się szkolenie zrealizowane przez IMBiTB na temat regulacji europejskich i krajowych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

Można stwierdzić, że nadchodzą istotne zmiany przepisów dla Producentów. Zapraszamy do kontaktu firmy chętne do zapoznania się z nowymi przepisami.