Rozszerzenie oferty badań

Posted on

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na wykonywanie badań grubości powłok elementów stalowych (zgodnie z PN-EN 10244-2 oraz PN-EN 10245-1) oraz ich wytrzymałości (zgodnie z PN-EN ISO 6892-1).

Zapraszamy do kontaktu producentów wyrobów budowlanych, poszukujących sprawdzonego laboratorium dla badań typu i bieżących w powyższym zakresie.