wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych

WPROWADZANIE DO OBROTU INNOWACYJNYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Jak wygląda wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych w Polsce i WE ?

Trudno sobie zdać sprawę z faktu, że w Polsce powstaje coraz więcej wyrobów budowlanych, które z powodzeniem możemy nazwać innowacyjnymi. Producenci prześcigają się w tworzeniu / projektowaniu ciekawych rozwiązań dla budownictwa, które dzięki coraz większej świadomości lub też mody wśród odbiorów zyskują sobie coraz większą rzeszę klientów. Jak zatem wygląda wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych w Polsce i Wspólnocie Europejskiej, co należy wiedzieć zanim wykonamy ten krok?

Działania jakie muszą wykonać Producenci innowacyjnych wyrobów

Istnieje niewielka szansa (w praktyce bliska zeru), że dla wyrobów zgłoszonych do urzędu patentowego została opracowana norma zharmonizowana. A więc rozwiązaniem w tym przypadku okazuje się Krajowa Ocena Techniczna (rynek polski) lub Europejska Ocena Techniczna (rynek europejski). Producenci wyrobów innowacyjnych powinni podjąć następujące działania:

  1. Sprecyzować wyrób – złożyć wniosek o KOT / EOT, w którym należy określić możliwe odmiany asortymentowe, wielkość, zastosowanie / przeznaczenie. Warto się nad tym mocno zastanowić, gdyż KOT będzie wydana na okres 5 lat (z możliwością przedłużenia terminu) i najlepszą drogą byłoby nieaktualizowanie jej, gdyż wszelkie zmiany w wyrobie wymagają aktualizacji KOT, która kosztuje i wymaga czasu.
  2. Określić wymagania dla wyrobu – w tym bardzo mocno pomaga Jednostka Oceny Technicznej, która w momencie złożenia wniosku o uzyskanie KOT / EOT formułuje stanowisko, w którym dokładnie określa jakie wymagania powinny zostać spełnione, aby ocenić wyrób pod kątem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego. Zgodnie z wymaganiami, JOT podaje zestaw badań i wielkość próby, którą należy pobrać i przedstawić jako reprezentatywną dla danego wyrobu.
  3. Wykonać badania wstępne (typu) – nie zawsze badania wstępne muszą zostać wykonane w laboratoriach przy JOT; dopuszczalne jest przebadanie próbek w innych, wskazanych przez producenta laboratoriach, najlepiej posiadających akredytację.
  4. Wystawić Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wraz z oznakowaniem B (po uzyskaniu KOT) lub Deklarację Właściwości Użytkowych  wraz z oznakowaniem CE (po uzyskaniu EOT). Zgodnie z przepisami wyrób musi być oznakowany w należyty sposób.

Pytania i odpowiedzi najczęściej pojawiających się w zapytań od Producentów dla Perfect Quality:

1. Czy w trakcie postępowania o uzyskanie KOT/EOT można wprowadzić wyrób na rynek?

Absolutnie nie. Aby wprowadzić wyrób na rynek, postępowanie o uzyskanie KOT/EOT musi zostać ukończone. Dokumenty te są dokumentami odniesienia, na które powołujemy się w KDWU / DWU. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w KDWU i DWU należy wpisać zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe, które również będą się znajdowały w wydanych KOT/EOT.

2. Czy w trakcie postępowania o uzyskanie KOT / EOT można wprowadzić wyrób na podstawie Oświadczenia o jednostkowym zastosowaniu?

Zastosowanie art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych daje możliwość dopuszczenia do stosowania w danym obiekcie, a nie wprowadzenia do obrotu. Dotyczy to wyrobów produkowanych jednostkowo, a nie seryjnie. Wiele firm tak robi na własną odpowiedzialność, niekoniecznie słusznie. Więcej informacji można znaleźć na blogu.

3. Czy jest inna możliwość legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu poza KOT/EOT oraz normami zharmonizowanymi?

Ostatnio spotkaliśmy się z praktyką wystawiania deklaracji zgodności z normami na badania lub powoływaniem się na konkretne wyniki np. Producent X deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób Y jest zgodny z normą dla badań akustycznych, wytrzymałościowych, odchyłek wymiarowych itd. lub wyrób  jest zgodny z wynikiem …

Oczywiście nie można zakazać producentom wystawiania takich dokumentów. Należy jednak wiedzieć, że nie mają one nic wspólnego z wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych i w żaden sposób nie mogą zastąpić KOT/EOT lub norm zharmonizowanych dla ich wyrobów budowlanych.

W przypadku pytań lub chęci rozszerzenia tematu zapraszamy na konsultacje

Posted in Badania wyrobów, Blog, Deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe deklaracje właściwości użytkowych, Przepisy prawne, Rozporządzenie CPR nr 305/2011, Wyroby innowacyjne, Znak budowlany and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz