OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW NADPROŻY

Jaki system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych?

Nadproże jest elementem konstrukcyjnym budynków, który pozwala na odpowiednie wzmocnienie wnęk drzwiowych i okiennych a także nowo wykutych otworów. Są one stosowane zarówno w ścianach wewnętrznych jak i zewnętrznych budynków. Elementy umiejscowione na zewnątrz powinny posiadać odpowiednią warstwę izolacji termicznej, która pozwoli na uniknięcie niepożądanych mostków termicznych. Nadproża są montowane na etapie budowy samej konstrukcji budynku. Ich zadaniem jest przejmowanie oraz rozkładanie ciężaru ścian znajdujących się nad wnękami. Wachlarz typów nadproży jest naprawdę szeroki. Zaczynając od belek drewnianych stosowanych w domach z bali, przez prefabrykowane nadproża strunobetonowe wykorzystywane w obiektach wielopiętrowych o wysokim obciążeniu ścian, kończąc na obecnie najbardziej popularnych prefabrykowanych nadprożach L19 charakteryzujących się dużą wytrzymałością oraz łatwością montażu. Wybór nadproża powinien być uzależniony od rozmiarów wnęki, jej umiejscowienia, grubości pobliskich ścian a także liczby kondygnacji, które nad nią się znajdują. Kilka słów o typach, a jakie są obowiązki producentów nadproży – o tym w dalszej części.

W przekroju nadproża możemy znaleźć stal zbrojeniową przystosowaną do typu tworzonego elementu. W przypadku prefabrykowanych nadproży L19 jest to zagięte zbrojenie odpowiadające kształtem całości wyrobu. Wytrzymałość betonu używanego do produkcji belek L19 waha się pomiędzy klasami C20/25 i C25/30. W przypadku innych rodzajów, o większej odporności na obciążenia klasy betonu są odpowiednio większe – od C30/37 w górę.

Nadproża należą do systemu „3” oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, dlatego też obowiązkiem Producenta jest wykonywanie badań typu przez zewnętrzne laboratorium badawcze. Obowiązki dotyczące badań typu dla nadproży określa norma PN-EN 845-2+A1:2016.

Badania nadproży

Badania typu według wymienionej powyżej normy powinny mieć miejsce:

 • przed rozpoczęciem produkcji nowych nadproży,
 • w przypadku zmiany technologicznej mającej wpływ na właściwości użytkowe nadproży,
 • za każdym razem kiedy zachodzą zmiany w projekcie nadproży, w surowcach lub elementach wykorzystywanych do produkcji, jeżeli wymienione zmiany mogą znacząco wpłynąć na minimum jedną z charakterystyk.

Do badań nadproży podlegających Zakładowej Kontroli Produkcji należą badania:

 • właściwości materiału,
 • powłoki,
 • wymiarów,
 • nośności na zginanie
 • nośności na ścinanie
 • absorpcji wody,
 • trwałości antykorozyjnej
 • izolacyjności akustycznej,
 • odporności ogniowej.

Znakowanie i obowiązki Producenta

Norma PN-EN 845-2+A1:2016 podaje także zasady dotyczące oznakowania znakiem CE. Według przepisów, oznakowanie powinno być umieszczone na: wyrobie gotowym lub jego opakowaniu. W przypadku, gdy oznakowanie wyrobu jest niemożliwe, wtedy znak CE umieszcza się na dokumentach towarzyszących. Oprócz widocznego oznakowania, Producent ma obowiązek dostarczyć następujące informacje: numer oraz datę powstania odpowiadającej produktowi (wymienionej wcześniej) Normy Europejskiej, dane umożliwiające określenie Producenta i jego adres oraz na koniec nazwę, kod lub numer pozwalający na zidentyfikowanie wyrobu wraz z odniesieniem do jego opisu i zamierzonego zastosowania.

Podstawowym obowiązkiem Producenta wytwarzającego nadproża jest efektywne wdrożenie i utrzymanie systemu ZKP oraz przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej produkowanych wyrobów. Ponadto producent jest zobowiązany do skutecznego planowania produkcji i prowadzenia jej w kontrolowanych warunkach oraz do zapewnienia stałości zadeklarowanych wartości. Producent powinien posiadać udokumentowane procedury, które mają zastosowanie w przypadku wykrycia produktów lub partii produktów nie spełniających wymagań a także zapewnić odpowiednie warunki przechowywania wyrobów gotowych.

Posted in Badania wyrobów, Blog, Deklaracje właściwości użytkowych, Kontrola wyrobów, Normy wyrobów, Oznakowanie CE, Systemy oceny i weryfikacji, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz