ISO 9001 CZY ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Otrzymujemy zapytania od firm, czy wdrożony system ISO 9001 jest tożsamy z systemem Zakładowej Kontroli Produkcji. Czasem, przeglądając strony internetowe różnych Producentów wyrobów budowlanych znajdujemy informację, że organizacja „dzięki wdrożonemu systemowi ISO 9001 ma prawo do wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu”. Nasuwa się tu więc pytanie: ISO 9001 czy Zakładowa Kontrola Produkcji, jaka jest właściwie różnica?

ISO 9001

Głównym założeniem normy ISO 9001 jest wprowadzenie w firmie systemu zarządzania dążącego do utworzenia i utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług i/lub produkowanych dóbr. Ponadto norma ISO 9001 zwraca ogromną uwagę na rolę przywództwa, pracowników i strukturę organizacji. Określa wytyczne w dokumentacji, pozwala na lepszą organizację pracy i uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Dobrowolne wdrażanie ISO 9001 może być procesem skomplikowanym. Określenie procesów, stworzenie procedur i udokumentowanych informacji, czy z pozoru proste określenie struktury organizacyjnej może przysporzyć firmom wielu trudności. Ostatecznie jednak po ich pokonaniu system jakości w oparciu o ISO 9001 przynosi spore korzyści, najważniejszymi z nich są:

– uwiarygodnienie firmy i jej produktów lub usług na rynku,

– usystematyzowanie i uporządkowanie procesów,

– stworzenie jasnych i przejrzystych ram działania.

ZKP

Zakładowa Kontrola Produkcji, czyli w skrócie ZKP jest systemem, którego wdrożenie jest obowiązkiem każdego Producenta wyrobów budowlanych. Należy wspomnieć, że do grona takich wyrobów od początku roku 2017 dołączył beton oraz podsypki betonowe (tzw. betony suche) – wdrażanie ZKP stanie się więc obowiązkiem również producentów betonu.

System ZKP różni się od ISO podejściem. ZKP jest nastawiona przede wszystkim na spełnienie obowiązkowych wymagań dla wyrobu. Musi on zostać tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby negatywnie nie oddziaływał na zdrowie i życie ludzkie. Ważne jest tu określenie zasadniczych charakterystyk oraz właściwości użytkowych. Zakładowa Kontrola Produkcji powstała na bazie normy ISO 9001, wiele jej wytycznych jest tożsamych z tym systemem jakości.

Czy zatem mając ISO 9001 mamy wdrożoną Zakładową Kontrolę Produkcji?

NIE – przy ZKP należy spełnić inne, dodatkowe wymagania, które znajdziemy w normach zharmonizowanych dla wyrobów. Możemy jednak wykorzystać niektóre procedury z systemu ISO 9001 do stworzenia systemu ZKP.

Czy oba systemy objęte są obowiązkiem certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną?

NIE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH – możemy wdrożyć wymagania ISO bez certyfikacji. Zazwyczaj Klient określa czy powinniśmy certyfikować system, czy być może uporządkowanie struktur i stworzenie prawidłowego przepływu informacji jest dla niego wystarczające. System ZKP nie podlega obowiązkowi certyfikacji w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3 i 4 (tam występują inne wymagania do spełnienia).

Czy ISO i ZKP są obowiązkowe?

ZKP jest obowiązkowe dla Producenta wyrobu budowlanego

ISO jest dobrowolne

Podsumowując, jeżeli producenci wyrobów budowlanych posiadają system jakości ISO 9001, stworzenie systemu ZKP jest o wiele mniej skomplikowane. Firmy te mają bowiem często już „za sobą” dylematy związane z obiegiem dokumentacji, procedurami doboru dostawców czy optymalnym wykorzystaniem zasobów.

Posted in Blog, Dyrektywy, Kontrola wyrobów, Normy wyrobów, Przepisy prawne, Szkolenie, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz