wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych

OŚWIADCZENIE O JEDNOSTKOWYM ZASTOSOWANIU

Co jest właściwe dla naszego wyrobu: Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu czy tradycyjna droga?

Wyroby budowlane do powszechnego stosowania są w przeważającej ilości produkowane w procesie seryjnym w oparciu o przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, normy produktowe czy wymagania Klienta.

Co jednak w przypadku, gdy Klient potrzebuje wyrobu nieseryjnego, przeznaczonego na konkretną budowę o zupełnie innych właściwościach niż te określone w normach?

Nowości w budownictwie a jednostkowe zastosowanie

W obecnych czasach coraz częściej spotykamy się z innowacyjnymi, czasem eksperymentalnymi wręcz rozwiązaniami w budownictwie. Do takich rozwiązań projektanci sugerują wykorzystanie wyrobów budowlanych o wyspecyfikowanych właściwościach, które miałyby zastosowanie tylko i wyłącznie w tym konkretnym obiekcie budowlanym. Czasem zdarza się, że warunki wokół powstającego obiektu budowlanego zmuszają projektantów to zastosowania nieszablonowych rozwiązań.

Kierunkiem działania w takich sytuacjach jest wystawienie przez producenta wyrobu budowlanego „Oświadczenia o jednostkowym zastosowaniu”, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Należy zrozumieć jednak, że sprzedaż wyrobów budowlanych produkowanych jednostkowo znacznie różni się od standardowej procedury wprowadzania i udostępniania wyrobów produkowanych seryjnie w oparciu o normy, EOT lub KOT (oznakowanych znakiem B lub CE). Sprzedaż wyrobów budowlanych w oparciu o jednostkowe zastosowanie dla Klienta jest gwarancją tego, że producent w procesie wytwarzania wyrobu zapewnił pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i indywidualną dokumentacją techniczną sporządzoną przez projektanta obiektu, która powinna zawierać następujące informacje:

– opis rozwiązania konstrukcyjnego,

– charakterystykę materiałową,

– projektowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego,

– warunki wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w danym obiekcie budowlanym wyrobu budowlanego,

– w miarę potrzeb instrukcję obsługi i eksploatacji.

Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu, zgodnie z w/w ustawą, powinno zawierać następujące informacje:

– nazwę i adres wydającego oświadczenie,

– nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,

– identyfikację dokumentacji technicznej,

– stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami,

– adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany,

– miejsce i datę wydania oraz popis wydającego oświadczenie.

Uwaga na jednostkowe zastosowanie

Wielu producentów wyrobów budowlanych mając na względzie „skrócenie” niełatwej drogi prowadzącej do legalnego wprowadzenia wyrobu na rynek krajowy lub wspólnotowy, zgodnie z wymaganiami i stosownymi przepisami prawa, decyduje się na wydanie Oświadczenia o jednostkowym zastosowaniu. Kierunek ten z pozoru łatwiejszy, okazuje się w gruncie rzeczy drogą „donikąd”.  W dużej mierze w związku ze zwiększeniem świadomości Klientów, którzy wymagają wyrobu oznakowanego znakiem B lub CE. Warto również zauważyć, że specyfikacje techniczne zamawiającego przy przetargach z udziałem dofinansowania z UE zawierają postulat o obowiązku dostarczenia wyłącznie wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem B lub CE. Producent wyrobu budowlanego powinien zatem przeanalizować przepisy i podjąć decyzję która droga jest najbardziej adekwatna w jego przypadku.

Posted in Blog, Przepisy prawne, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , .

One Comment

  1. Pingback: WPROWADZANIE DO OBROTU INNOWACYJNYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH » PerfectQuality

Dodaj komentarz